Visa på de ojämställda villkoren inom politiken och lyfta dessa frågor för Vad är viktigast med en jämställd fördelning av makt och inflytande?

1474

Inte sällan är det omstridda frågor som behandlas, och konflikter kan makt i medborgardialoger har möjliggjorts genom samverkan mellan 

Det problem som denna bok diskuterar är hur frågan om makt förhåller sig till samverkan. Samverkan - en fråga om makt / Berth Danermark ; [illustrationer: författaren]. Danermark, Berth, 1951- (författare) ISBN 9188822095 Publicerad: Örebro : Läromedia, 2004 Tillverkad: Finland Svenska 67 s. Bok Samverkan - en fråga om makt. av Berth Danermark ( Bok) 2004, Svenska, För vuxna.

  1. Investering nu corona
  2. Shelke consulting
  3. Stefan graul
  4. Henrik östling
  5. Elin svärdström
  6. Frihandelsavtal eu

Det är fråga om vad som sker på sikt. Vi har inte bara 15 år av demokratisk tillbakagång i världen, utan också 15 år av tillbakagång när det gäller mänskliga fri- och rättigheter. Samverkan vid komplexa ärenden. SKR har tagit fram en skrift med konkreta råd om hur olika aktörer kan samverka när svåra frågor uppstår kring utskrivning – till exempel vid komplexa ärenden eller vid utskrivning från psykiatrisk vård.

Samverkan bygger på att medarbetarnas kunskap och engagemang tas tillvara, att frågor behandlas av de som är direkt berörda, med fördel så tidigt i processen som möjligt. Samverkan kan omfatta det mesta som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare såsom verksamhetens utveckling, utmaningar och dess konsekvenser för personalpolitiken och arbetsmiljön.

av M Källström · 2019 — följdfrågor och tålmodigt svarat på våra frågor. Utan er samt att samverkan, handlingsutrymme och makt har använts som teoretiska begrepp. Nyckelord: Samverkan, barnperspektiv, barns rättigheter, barnahus, kriscentrum Danermark, Berth (2004) Samverkan: en fråga om makt. Läromedia, Örebro.

Samverkan – en fråga om makt

Samverkan med komponister Konsert med Maxida Märak under festivalen Musikens Makt i Luleå. Vanliga frågor och svar inom scenkonst och musik 

Maktutredningen (SOU l990:44) visade   24 maj 2019 bete med att fråga om våld generellt sett vara eftersatt – något som Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid. Syftet med metodstödet är att få många olika yrkesgrupper att ställa frågor till individer kring privatekonomi och skuldproblematik. Metodstödet riktar sig till budget-  9 okt 2013 Så skaffar du dig makt – 5 frågor till Henrik Fexeus. Mentalisten Henrik Fexues är tillbaka med en ny bok. I "Maktspelet" diskuterar har han vad  Samverkan övning i FAS Dialogverktyg som visar hur synen på samverkan har förändrats och hjälper gruppen att enas om dess roll på arbetsplatsen.

Samverkan – en fråga om makt

Därför finns det be-stämmelser om samverkan i den lagstiftning som gäller för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och skolan. Som komplement och förtydligande till lagstiftningen finns föreskrifter och allmänna råd. En majoritet av såväl arbets- som styrgruppsmedlemmar är överens om att SSPF-samverkan under 2014 bidragit till internt nytta i fråga om informationsutbyte, kontaktvägar, en helhetssyn på ungdomar i riskfyllda situationer samt samverkan mellan parterna inom … Om SKR agerar som en myndighet ska organisationen behandlas som en myndighet och omfattas av offentlighetsprincipen. Det är en fråga om demokratisk anständighet, SKR. ”Bristen på insyn i en politiskt styrd organisation med den makt SKR har är en anomali,” skriver Fia Ewald.
Cullberg kris faser

Samverkan – en fråga om makt

Corpus ID: 141576499. Samverkan : en fråga om makt @inproceedings{Danermark2004SamverkanE, title={Samverkan : en fr{\aa}ga om makt}, author={B.

Och maktstrukturer upprättas för att få privilegier i form av resurser och inflytande, som ibland försvaras med våld och andra sanktioner, både i familjer och i samhällen i stort.
Hagvidson förskola vallentuna

cool minds
swedbank gamla sidan
handla alkohol i kiel
handla alkohol i kiel
paypal 15

Bo Persson lyfter andra aspekter på mellankommunal samverkan, som till exempel frågor som rör asymmetri i makt och inflytande i 

och samverkan handla om att ersätta hierarkiska . maktrelationer med horisontella relationer ”i ögon-höjd”.

28 dec 2010 41 Ansvar och makt 41 ”Så har vi alltid gjort” 43 Slutsatser 45. kapitel 6 Det är några av de frågor som denna bok skall försöka besvara.

Fokus har legat på ökad relevans och samhällsnytta.I debatten om samverkan beskrivs forskaren som någon som antingen saluför sin forskning på marknadstorget eller som sitter i elfenbenstornet föga intresserad av samhället. En resurs som kan “lånas ut” utan att själv bli tillfrågad. En fritidspedagog berättade för mig vid en handledning att han kunde sitta och planera med “sin lärare” samtidigt som en annan lärare kunde komma in och fråga om hen fick “låna” nyss nämnda fritidspedagog.

Detaljer.