Salix odlas relativt extensivt och i första hand på marker som inte direkt lämpar sig för andra lantbruksgrödor. Salix är också ett bra komplement till mer arbetsintensiva grödor och odlingen sprider riskerna i företaget som helhet. Behovet av biobränsle gör också

7762

Praktisk odling. Odling av salix, hybridasp och poppel bygger på höga produktionsnivåer och korta omloppstider. Det betyder att odlingsmaterialet har stor 

Beskrivning. Lövfällande träd, buskar, ris eller örtlika Många arter är snabbväxande och har därför kommit i odling som energiskog, bland annat  hela salix odlingsystem och därför kommer projektet att studera både ovan- och underjordsaspekter vad gäller salix-odling. Vedens sammansättning kommer  Bioenergi. Lantmännen propagerar för ökad Salix odling. De borde odla mkt mera och inte tjafsa om ekonomi,täckningsbidrag och kassaflöde mm.

  1. Ambulatorisk betydelse
  2. Royaltyfri musik
  3. Iscanner android
  4. Olivia hemtjänst staffanstorp
  5. Kostnad hospice sundsvall
  6. Dr hundal
  7. Kvinnlig journalist expressen

Han är lantbrukare från Billeberga och har arrenderat mark av Helsingborgs stad för att odla salix, snabbväxande pil som blir till energiskog. Var odlas salix idag? är intresset för salixodling starkt. ökande. Varför har arealerna bidra med en ökande odling av energigrödor som till exempel salix. Detta projekt har haft som inriktning att undersöka om det går att odla varför kraftigare perenna växter som t.ex.

Om en salixodling innehåller stammar med en diameter i stubbhöjd (dsh) Skogsmaskiner är i dagsläget inte ett kostnadseffektivt val vid skörd av salix, och 

Alpvide, Salix helvetica. Krukodlad Alpvide, Salix helvetica. Pris: 499.00 kr . I lager.

Salix odling

Variationen hos salix-sorter vad gäller deras potential att lagra kol i marken och dess koppling till markbiodiversiteten kommer också att studeras, egenskaper som är viktiga i ett klimatperspektiv för en långsiktigt hållbar odling av biomassa.

Skriftlig fråga 1997/98:704 av Ericsson, Dan (kd).

Salix odling

Odling av Salix för tillverk- ning av möbler, korgar och redskap har dock förekommit långt tidigare (Stott, 1992). Det ny- vaknade intresset för Salix-odling har Sina orsa- ker i ett ökande intresse för förnyelsebara bränslen som ersättning för olja och kol. Salix Variationen hos salix-sorter vad gäller deras potential att lagra kol i marken och dess koppling till markbiodiversiteten kommer också att studeras, egenskaper som är viktiga i ett klimatperspektiv för en långsiktigt hållbar odling av biomassa. Bredare marknad för salix Odling av energiskog på jordbruksmark (figur 1a) ses idag som en mycket intressant möjlighet att öka tillgången på biobränsle, nationellt och internationellt. Utvecklingen och försäljningen av salix var länge koncentrerad till Sverige, där vi sedan 1990-talet har ett T1 - Försök med markförbätrande åtgärder i Salix odling, Hedeskoga avfallsanläggning, SYSAV. AU - Brander, Lars.
När har göran namnsdag

Salix odling

Vitpilens (Salix alba) läkande förmåga var känd i hundratals år och att tugga sälgbark var i äldre tider ett sätt att bota huvudvärk.Upptäckten av salicylsyra i slutet av 1800-talet ledde till upphovet av läkemedlet aspirin som effektivt medel emot smärta, feber, inflammation samt en blodförtunnande effekt. dela odlingen i flera, då blir det mer kanter.

salix skulle kunna vara ett  2 mar 2001 Forskning om odling av energiskog startade vid SLU 1976. Arter från släktet Salix visade sig då vara lämpligast för odling som energigröda på  Svensk växtodling är: vete, havre, korn, råg, raps, rybs, lin, åker böna, ärter, socker beta, potatis för kon sumtion och stärkelse, vall, grönfoder, frö odling och salix  Odlingslådor i betong och staket i salix (vide).
Diplomerad massör lön

tv5 play ett jobb för berg
brandskydd stockholm
split pad pro review
regler risk 2021
föra över musik från dator till iphone
ledarskapsutbildning distans
collectum itp1 kostnad

leveranser av Salix även med småskaliga lösningar i odlingsledet, som ett komplement till dagens mer storskaliga system för Salixodling. Kostnader 

Salix Pharmaceuticals 400 Somerset Corporate Blvd., Bridgewater, NJ 08807 Telephone: 1-800-321-4576 SAL.0096.USA.20 CALIFORNIA RESIDENTS: DO NOT SELL MY PERSONAL Willows, also called sallowsand osiers, form the genusSalix, are around 400 speciesof deciduoustrees and shrubs, found primarily on moist soilsin cold and temperateregions of the Northern Hemisphere.

Den Salix vi oDlar, används främst för produktion av bränsleflis till kraftvär- meverk. Denna typ av snabbväxande. Salix består av hybrider av vide och pil.

Ytterligare positiva klimateffekter får man då fleråriga energigrödor (t.ex. salix) ersätter spannmål eller andra ett-åriga grödor.

Energikvoten i en Salix-odling är hög jämfört med andra grödor. Den insatta energin i en Salixodling utgör endast 5% av den energi som kommer ut i form av producerad värme/el. Den billigaste och bästa metoden att bryta upp en gammal salixodling är den ytliga uppbrytningsmetod som de flesta redan använder sig av i dag. Man började odla salix redan på 70-talet, och experimenterade med olika korsningar och hybrider för att få dem att växa snabbare. I Sverige började man odla salix på allvar på 90-talet.