Berggren, N-O & Munck, J (2019) Polislagen – en kommentar. 13 uppl. Stockholm: Norstedts, 253 sidor. Valda delar omfattande ca 50 sidor. Dahlström M, Strand A, Westerlund G, (2020) Brott och påföljder. 7 upplagan Stockholm: Bruun Juridik. 639 sidor. Valda delar omfattande ca 550 sidor. Zetterström, S (2017) Juridiken och dess arbetssätt

3912

Uppsatser om POLISLAGEN 13 §. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier 

Enligt denna paragraf får polisen, om det är nödvändigt för att upprätthålla ordningen, avvisa eller avlägsna en person som stör den allmänna ordningen, eller beter sig på sådant sätt att det ”föreligger fara” för att personen kommer att begå brott. Enligt polislagens 13 § sägs att "om någon genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna, får en polisman, när det är nödvändigt för att ordningen skall kunna upprätthållas, avvisa eller avlägsna honom från visst område eller utrymme. Polislagen. Allmänna bestämmelser Skall någon gripas enligt 24 kap.

  1. Polen japan krieg
  2. Social natverksteori

1. e) beslag enligt RB 27 kap. I 13 § polislagen regleras polisens möjligheter att ingripa genom att avvisa, För att polisen skall kunna ingripa med stöd av 13 § polislagen krävs det att  30 sep 2012 Sammantaget kan sägas att även om din fråga om PL 13 § besvaras nekande, finns det andra möjligheter för Polislagen : härVänligen,. 21 jan 2021 2 § 1 mom.

Enligt polislagen 13 § kan polis avvisa eller avlägsna personer för att avvärja en straffbelagd handling. Enligt brottsbalken 8 kap, 8§ och 9 §, är det straffbart att rubba någon annans rätt till ett markområde.

I boken beskrivs bland annat polisens uppgifter när det gäller brottsförebyggande arbete, övervakning och brottsutredning, skyldigheten att lämna allmänheten hjälp samt polisens befogenheter att använda våld, att omhänderta personer och att utföra kroppsvisitationer. Polislagen 13§ Enligt polislagens 13:e paragraf får polisen avvisa eller avlägsna en person från ett visst område om någon stör en den allmänna ordningen eller om det är nödvändigt för Polislagen : en kommentar / Nils-Olof Berggren och Johan Munck. 2011.

Polislagen 13

2 § i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen (FFS 841/2006) och i 13 kap. 2 § i häktningslagen (FFS 768/2005) föreskrivs om användning av 

Jäv. 7 § Om det för en polisman eller annan anställd vid Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen finns omständigheter som enligt 4 kap. 13 §  7 § Om det för en polisman eller annan anställd vid Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen finns omständigheter som enligt 4 kap. 13 § rättegångsbalken skulle  Enligt polislagens 13 § sägs att "om någon genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna, får en polisman, när​  12 apr. 2018 · 14 sidor · 332 kB — beslutade att avlägsna AA enligt 13 § polislagen, och omkring en timme senare lämnade polisen av honom ensam vid en busshållplats 3,8  PL13 har blivit något av ett begrepp hos både aktivister och poliser och syftar på 13 § i polislagen. Enligt denna paragraf får polisen, om det är nödvändigt för att  av L Nyström · 2013 · 70 sidor · 463 kB — Kapitel 3 tar upp polisens befogenheter vid störningar av den allmänna ordningen. I kapitel 4 återfinns utredningen kring 13 c § första stycket polislagen.

Polislagen 13

Upplaga: 13 uppl. Utgivningsår: 2019. Omfång: 253 sid. Förlag: Norstedts Juridik.
Befolkningen i grekland

Polislagen 13

Författare: Berggren Nils-Olof , Munck Johan. Titel: Polislagen – En kommentar. Upplaga: 13 uppl.

[1] Polislagen förkortas ofta till PL eller PolisL. Lagen beskriver bland annat om hur de olika delarna av polisen ska vara upp Av enskilda individer.
Excel f9 not calculating

p4 västerbotten låtlista
saga upp sector alarm
veillonella parvula
strategic model
korvgubben skellefteå dagens
gulasidorna.se kartor
sushibar örebro meny

Polislagen: Den som har omhändertagits enligt 11 § eller enligt 13 § andra stycket ska förhöras så snart som möjligt. Har omhändertagandet skett enligt 13 § andra stycket ska den omhändertagne friges snarast möjligt efter förhöret. Polismyndigheten ska dock skyndsamt överlämna den som är

Polislagen En Kommentar.

6 nov. 2015 — stöd av 13 § polislagen mot bosättarna och ordningslagen avseende egendomen. Inom ramen för förundersökning kan rättegångsbalkens.

Berggren, Nils-Olof, 1940-2018 (författare) Polislagen : en kommentar / … Polislagen. En kommentar utkommer nu i sin trettonde upplaga.

16 § … PL 13 § är konstruerad för att användas främst vid ordningsstöranden, men även för att avvärja straffbelagd gärning. Polisman får då i flertalet fall avvisa eller avlägsna den aktuella personen från visst ”område eller utrymme”. 13§ polislagen ger polisen stöd till att om vissa förutsättningar är uppfyllda, vidta visa i lagen stadgade åtgärder. Polisen har enligt 13§ polislagen rätt att avvisa eller avlägsna en person.